Breaking News

Phim Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn

Phim Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn
Lấy thời kỳ Dân Quốc làm bối cảnh, kể về "công tử bột" Chu Phiêu Dật cùng ái thê Liễu Nghê Xuân dưới sự trợ giúp của rất nhiều võ lâm nghĩa sĩ đem Thái Cực Quyền phát triển rạng rỡ, cuối cùng phát triển thành câu chuyện Thái Cực Tông Sư truyền kỳ.


Bài đăng phổ biến